Kursa kayıt olabilmek için aşağıdaki evrakların getirilmesi rica olunur ;
1-
 Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

2- 2 Adet Biometrik fotoğraf

3- Diploma aslı veya Öğrenci Belgesi

4- Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı olabilir)